Masteron enan dose

I've been on these products for 3 months, I started doing 100 mcg each 3 times a day so: on workout days in the morning 20/30 minutes before breakfast, 20/30 minutes before lunch, and immediately after the workout . on days I did not train the pin I did right after training I did it 20/30 minutes before dinner. after a few days I noticed more fullness in the muscles and more vascularization, my hunger was crazy, after about a week I put on 2 kg, I also saw some water retention, so I decided to lower the dosage to 80 mcg of each, hunger has stabilized and water retention is gone.

In males with delayed puberty: Various dosage regimens have been used; some call for lower dosages initially with gradual increases as puberty progresses, with or without a decrease to maintenance levels. Other regimens call for higher dosage to induce pubertal changes and lower dosage for maintenance after puberty. The chronological and skeletal ages must be taken into consideration, both in determining the initial dose and in adjusting the dose. Dosage is within the range of 50 to 200 mg every 2 to 4 weeks for a limited duration, for example, 4 to 6 months. X-rays should be taken at appropriate intervals to determine the amount of bone maturation and skeletal development (see  INDICATIONS AND USAGE and WARNINGS ).

Właściciele oraz moderatorzy są zdecydowanymi przeciwnikami stosowania dopingu farmakologicznego w sporcie. Stosowanie dopingu jest nieuczciwym i niemoralnym zachowaniem. Doping jest sztucznym, nienaturalnym sposobem podnoszenia wydolności organizmu. Stosowanie dopingu jest zawsze niebezpieczne oraz niesie ryzyko utraty zdrowia a nawet życia. Czym bardziej amatorskie podejście do tego zagadnienia tym większe potencjalne ryzyko. Absolutnie nigdy nie należy stosować jakichkolwiek farmaceutyków bez konsultacji z właściwym lekarzem prowadzącym. Dział doping służy wyłącznie wymianie informacji, a informacje zawarte w nim nigdy nie mają charakteru instruktażowego i absolutnie jako takie nie mogą być traktowane. Wypowiedzi moderatorów jak i innych użytkowników działu nie są wytycznymi co do sposobów i metod stosowania farmaceutyków; chyba, że dana osoba jest znana jako lekarz właściwej specjalizacji, a jej dane zostały przez nią uczciwie podane w profilu i zweryfikowane przez właścicieli forum. Mimo to właściciele serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za ich doradztwo w tym zakresie (obecnie brak takich osób). Nakłanianie do stosowania dopingu jest przestępstwem i jest postrzegane przez właścicieli portalu jako skrajnie naganne, konsekwencją czego jest wykluczenie z grona użytkowników serwisu. Wszelkie ujawnione próby kupna lub sprzedaży farmaceutyków za pośrednictwem forum będą z całkowitą konsekwencją eliminowane a osoby uczestniczące w procederze i ich dane będą ujawnione organom ścigania. Uprzejmie prosimy o natychmiastowe reakcje i kontakt w przypadku napotkania na naszym forum powyższych zjawisk i sytuacji. Pomoże nam to w zachowaniu bezpieczeństwa użytkowników oraz legalności funkcjonowania forum.

Masteron enan dose

masteron enan dose

Media:

masteron enan dosemasteron enan dosemasteron enan dosemasteron enan dosemasteron enan dose

http://buy-steroids.org